Wat geloven wij?

Jezus

Jezus is God.
Jezus is de beste Vriend die je je maar kunt voorstellen. Hij is altijd betrouwbaar en houdt geweldig veel van je.
Jezus is onze Redder. Omdat wij zondigen, kunnen we niet dicht bij God komen. Maar Jezus betaalde de prijs voor onze zonden en die van de hele wereld. Dat kostte Hem zijn leven.
Jezus is altijd bij ons.

Drie-enige God

God laat zich zien als God de Vader die de aarde heeft geschapen, als God de Zoon (Jezus) die ons wil redden en als God de Heilige Geest die ons troost en leidt in het leven.

Genade

God heeft ons gemaakt met als doel dat we een geweldige relatie met Hem hebben. Doordat we vaak onze eigen weg gaan en dingen doen die God niet wil (zonde), wordt die relatie verstoord.
Genade is de onvoorwaardelijke liefde en vergeving die Jezus ons aanbiedt. De relatie met God kan weer worden hersteld doordat Hij onze zonden vergeeft wanneer we dat aan Hem vragen.

Doop

De dood van Christus is de enige manier om vrij te komen van het oude leven. God wil je een compleet nieuw leven geven. Een leven waar je echt vrij kan zijn. Dankzij de dood van Christus is dit alles mogelijk geworden. Door te geloven, je te bekeren en je te laten dopen, zoals de Bijbel ons dat uitlegt, krijgen wij deel aan de dood en opstanding van Christus en ontvangen we vergeving van onze zonden. De doop is een start van een nieuw begin: een nieuw leven in Christus.

Nieuw leven

Wanneer onze relatie met God wordt hersteld, wil Hij ons een nieuw leven geven dat vol is van vreugde en vrij van verslavingen en angst. Hij kan ons ook genezen. God belooft ons geen leven dat helemaal probleemloos is, maar wel een leven waarin Hij vlak naast ons is. Wij geloven in de vervulling met de Heilige Geest. Van daaruit mogen wij leven en groeien in de relatie met de Here Jezus en in de gaven en bedieningen die de Heilige Geest ons geeft.

Bijbel

De Bijbel is het woord van God en 100% betrouwbaar. In de gemeente proberen we te leven zoals de Bijbel ons dat laat zien.

Positieverklaring ten aanzien van Israël

Hierbij ons standpunt ten aanzien van Israël door middel van de positieverklaring van het CGI