Overzicht Connectgroepen en Informatie Project Basisvoedsel

Open connect-huisgroep “De Herberg”

Aandacht en liefde voor elkaar en leren uit Gods Woord zijn de belangrijkste onderdelen.

Voor meer informatie:

Adrie en Henny Sanderse. tel. 0118 41530

Frequentie: Eén keer in de 2 weken

Connectgroep “Ochtend voor vrouwen”

We drinken samen koffie en luisteren naar elkaar.

Maar bovenal luisteren we naar wat God ons wil laten zien, door samen een thema uit de Bijbel te behandelen.

Voor meer informatie:

Ria van de Woestijne, tel. 0118 561955

Frequentie: Om de week op de dinsdagmorgen

 

Connectgroep “Gries en Wies” 

De doelgroep van de connectgroep is voor iedereen boven de 60 jaar, grotendeels uit de gemeente.

Het bij elkaar komen is vooral gericht op onderling contact, belangstelling naar en met elkaar verbonden aan een thema,

waar we ook onderzoeken wat Gods Woord erover zegt.

Voor meer informatie:

Janneke Bos, tel. 06-57843708

Frequentie: Circa  één keer in de 2 á 3 maanden

 

Connectgroep “BMS Bijbelstudie Kring”
Deze kring is ontstaan vanuit een behoefte om met jonge leden van de gemeente samen te komen en te leren vanuit het Woord van God.

Ook willen we elkaar bemoedigen en opbouwen in het geloof.

Aan de hand van Bijbelgedeelten worden diverse onderwerpen besproken en worden persoonlijke ervaringen en/of getuigenissen gedeeld.

Frequentie: Eén keer per 2 weken op de dinsdagavond

Voor meer informatie:

Fred & Trudi de Bruijne, tel. 06-39611700

Rufus Sanderse, tel. 06-81509496

 

Connectgroep “Biblejournaling”
Hou je ervan om op een creatieve manier Bijbel te “lezen”?

Tijdens een Biblejournaling-bijeenkomst zullen we een tekst uit de Bijbel induiken en er onze inspiratie op los laten.

Het uitgangspunt is verdieping en verbeelding van tekst in tekeningen of bijv. door tekst uit te vergroten met mooie versierde letters.

Frequentie: Eén per maand op de maandag van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Voor meer informatie:

Lisette Visser, tel.: 0627301776 of E-mail: lisettevisser@icloud.com

 

Connectgroep “Vrouwen tussen 30 en circa 45 jaar”

Elkaar beter leren kennen Wandelen, film kijken, spel, lekkers en vooral praten…

Frequentie: Eén per maand

Voor meer informatie:

Maaike Longdon, tel.: 06-10681022 of

Anna de Keijzer, tel.: 06-636201737

 

 

Informatie Project Basisvoedsel

Dit blad geeft informatie over het project Basisvoedsel van Stichting Vispoort.

Het project is bedoeld voor mensen voor wie het moeilijk is om rond te komen, hen ondersteunen we door basisvoedsel te verstrekken.

Meer informatie is te vinden op www.vispoortvlissingen.nl onder het kopje zorg.

Identiteit project

Het project is open voor iedereen: Christenen, ongelovigen of anders gelovigen. Het project heeft een Christelijke identiteit, de medewerkers werken aan dit project mee vanuit een Christelijke geloofsovertuiging en we mogen het gebouw gebruiken van de Evangeliegemeente “De Blinkende Morgenster” www.blinkendemorgenster.nl. We verwachten van bezoekers dat ze met gedrag en taalgebruik rekening houden met de identiteit van de medewerkers, de locatie en het project.

Inkomen & doelgroep

Op onze locatie in Papegaaienburg wordt basisvoedsel verstrekt aan huishoudens uit Papagaaienburg met een inkomen dat lager ligt dan 120% van het betreffende minimum én die zelf het pakket kunnen komen ophalen.

Wanneer uw inkomen wijzigt, dient u de eerstvolgende keer het bewijs van uw gewijzigde inkomen mee te nemen. Periodiek doen we vanuit het project een toets op inkomen.

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd komt u op de lijst van cliënten, deze lijst wordt gebruikt bij de uitgifte van voedsel.

Tijden en locatie

Het project is open op elke woensdagmorgen in het gebouw van de Evangeliegemeente “De Blinkende Morgenster” aan de Papegaaienburg 1 van 10:30 tot 11:30 uur. Tijdens de basisschoolvakanties zijn we steeds gesloten.

Voedsel pakket afhalen

Het voedsel pakket moet u altijd persoonlijk afhalen, anderen kunnen het voedselpakket niet voor u meekrijgen. Bij de verdeling van het beschikbare voedsel wordt verschil gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en gezinnen.

De basis bestaat over het algemeen uit brood, aardappelen, groenten en fruit. Ook bent u van harte welkom om een kopje koffie met ons te drinken.

Wanneer u een keer niet kunt komen

Wanneer u het pakket niet kunt ophalen, moet u dit persoonlijk doorgeven op telefoonnummer 06-57560788. Als er niet wordt opgenomen kunt u de voicemail inspreken.

Wanneer u drie keer het pakket niet heeft opgehaald zonder zich af te melden gaan we ervan uit dat u het niet meer nodig heeft en wordt u uitgeschreven. Nadat u bent uitgeschreven, kunt u opnieuw een pakket aanvragen en zal er een nieuwe intake worden gedaan.

Wanneer er echt dringende redenen zijn waardoor het pakket niet kan worden opgehaald kunnen we kijken of we op dat moment de mogelijkheid hebben om te bezorgen, dit ter beoordeling van de projectleiding. Redenen hiervoor kunnen zijn: ziekte, afspraken met een arts of een instantie. Als u wilt dat het pakket bezorgt wordt, moet u dit zelf aangeven tijdens het telefoongesprek of in het voicemail bericht, we bezorgen maximaal drie weken achter elkaar.

Voor meer informatie:

Sandra Midavaine, 

06-57560788