192819389_10158434280322893_3317088215000980674_n

ONZE SAMENKOMSTEN

Iedere zondagmorgen komen we als Gemeente samen in ons kerkgebouw, Papegaaienburg 1 in Vlissingen

Iedereen is hier welkom.

In Kolossen 3:16 staat:

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen;
onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid,
zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God
en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Tijdens deze samenkomsten willen we God bedanken en
open staan voor wat Hij ons te zeggen heeft.
Ons verlangen is dan ook dat de samenkomsten geleid worden
door de Heilige Geest.
Belangrijke onderdelen van de samenkomst zijn de prediking van Gods Woord,
getuigen van wat Hij voor ons heeft gedaan, samen bidden en Hem prijzen en aanbidden.

Het samen zingen, lofprijzen en aanbidden
wordt geleid door een enthousiast aanbiddingteam
Door de lofprijs en aanbidding vertellen we God
wat Hij voor ons betekent en eren we Hem.

Tijdens de samenkomst is er kindercrèche (0 tot 3 jaar)
en hebben de grotere kinderen een eigen programma.

Na afloop van de samenkomst ontmoeten we elkaar
onder het genot van een bakje koffie of thee.