Kinder- en tienerwerk

KINDEREN

In de Bijbel staat dat Jezus de kinderen zegende. In onze gemeente willen wij ook de kinderen zegenen en hen tot een zegen zijn.

De meeste zondagen zijn er daarom voor hen, na het zingen in de samenkomst, aparte kinderdiensten voor diverse leeftijden.

Er wordt dan een verhaal verteld, geknutseld en met hen gebeden.