Fundamentencursus

Fundamentencursus

Binnen onze gemeente bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een fundamentencursus. In deze fundamentencursus worden onderwerpen aan de orde gesteld die van belang zijn voor de geloofsopbouw van jonge christenen, maar ook voor mensen die al langere tijd christen zijn, maar nog weinig kennis hebben van de Bijbel. De bedoeling van deze cursus is een goede basis te verkrijgen in het kennen van God en wat de Bijbel ons over Hem vertelt.

Tijdens een zevental avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Wie is Jezus en waarom is Hij gestorven en opgestaan?
2. Wat is bekering en opnieuw geboren worden?
3. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
4. Wat betekent de doop?
5. Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
6. Je persoonlijk geloof in de dagelijkse praktijk:
a. Bijbel lezen, bidden, de gemeente,
b. Gods leiding in je leven, het kwade overwinnen.

Als u meer wilt weten over de fundamentencursus en de startdata dan kunt u mailen naar: jdkeijzer@zeelandnet.nl