Wat geloven wij?

  Jezus

  Jezus is God
  Jezus is de beste Vriend die je je maar kunt voorstellen. Hij is altijd betrouwbaar en houdt geweldig veel van je.
  Jezus is onze Redder. Omdat wij zondigen, kunnen we niet dicht bij God komen. Maar Jezus betaalde de prijs voor onze zonden en die van de hele wereld. Dat kostte Hem zijn leven
  Jezus is altijd bij ons

  Drie-enige God

  God laat zich zien als God de Vader die de aarde heeft geschapen, als God de Zoon (Jezus) die ons wil redden en als God de Heilige Geest die ons troost en leidt in het leven.

  Genade

  God heeft ons gemaakt met als doel dat we een geweldige relatie met Hem hebben. Doordat we vaak onze eigen weg gaan en dingen doen die God niet wil (zonde), wordt die relatie verstoord.
  Genade is de onvoorwaardelijke liefde en vergeving die Jezus ons aanbiedt. De relatie met God kan weer worden hersteld doordat Hij onze zonden vergeeft wanneer we dat aan Hem vragen.

  Nieuw leven

  Wanneer onze relatie met God wordt hersteld, wil Hij ons ook een leven geven dat vol is van vreugde en vrij van verslavingen en angst. Hij kan ons ook genezen. God belooft ons geen leven dat helemaal probleemloos is, maar wel een leven waarin Hij vlak naast ons is.

  Doop

  De doop is een symbool van dat nieuwe leven en van het feit dat we door Jezus zijn gereinigd van onze zonden.

  Bijbel

  De Bijbel is het woord van God en 100% betrouwbaar. In de gemeente proberen we te leven zoals de Bijbel ons dat laat zien.