Contactpersonen

*Voorzitter Stichting BMS Jan van de Woestijne
Voorgangersechtpaar
*Secretaris Stichting BMS (Joachim)
Joachim & Anna de Keijzer
(Eindverantwoordelijk)
*Penningmeester Stichting BMS Ad Riemens
Oudsten Jan & Ria van de Woestijne

Ton & Louisa Sprenger

Zang en muziek Rufus Sanderse
Zorg en Pastoraat Evan & Ybeline de Keijzer
Kringenwerk Joachim & Anna de Keijzer
Kinder-en tienerwerk Maaike Longdon
Budget begeleiding Hanneke Verdoes
Beamer & ICT Evan de Keijzer
Coördinator kosters Ad Riemens
Onderhoud gebouw Jan Adriaanse