Connectgroepen in “De Blinkende Morgenster”

Open en gesloten huiskringen zijn onderdeel van de gemeente. Door middel van kleine groepen kunnen we,  als geestelijk gezin van God, functioneren en betekenis- en liefdevolle relaties met elkaar op bouwen.

Denk daarbij aan:

* In een kleine groep, van dezelfde gemeenteleden, is het gemakkelijker vertrouwd  met elkaar te raken.

* Het delen van elkaars welzijn is in een vertrouwde kleine groep eenvoudiger.

* Het vereenvoudigt  het omzien naar elkaar, bevordert de vrijmoedigheid, leert je gebedstrouw en groeien in liefde.

Efeziërs 4 omschrijft hoe we in ons geloof kunnen groeien door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Die hoofddoelstelling staat in vers 15 aldus verwoord;

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus.”

Omdat we geloven dat huiskringen een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan die doelstelling, zijn er in de gemeente 2 soorten kringen. Besloten kringen voor gemeenteleden en een open kring voor gasten van de gemeente.

Een gesloten huiskring bestaat uit maximaal ± 12 gevoegde leden van de gemeente.

De doelstelling van de huiskring is “delen”. Wat houdt jou bezig, hoe sta je in je geloof, wat doet je verdriet en wat zijn je vreugdevolle momenten, kortom hoe is het met jou en hoe ervaar je God in jouw leven en hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen.

Wat verwachten we van elkaar:

  • We aanvaarden de Bijbel als geestelijk gezag over ons leven.
  • We verlangen met elkaar te groeien naar een vruchtbaar, heilig en christelijk leven.
  • We willen dienstbaar zijn zodat nieuwe gelovigen gewonnen kunnen worden.
  • We streven naar onderlinge liefde en dienstbaarheid, naar het voorbeeld van Jezus.
  • We hebben zorg voor elkaar, en gaan in een open veilige relatie, integer met elkaar om.
  • Dat gaven en talenten zichtbaar kunnen worden en de ruimte krijgen om te ontwikkelen.

De open huiskring kan samengesteld zijn uit gemeenteleden en gasten. De invulling van de avond zal meer gericht zijn op “vriendschapsevangelisatie” en is daarom laagdrempelig. De samenstelling kan per samenkomst verschillend zijn. De groepsgrootte kan anders zijn dan die van de huiskring.

Zowel de gesloten- als de open huiskringen zijn autonome groepen, met hun eigen identiteit. Ze streven beide hetzelfde hoofddoel na.

De kringen komen eenmaal per maand bij elkaar op verschillende huisadressen

koffie + bijbel

Voor meer informatie over de huiskringen kunt u contact opnemen met Evan en Ybeline de Keijzer.