Hoe kunt u ons financieel steunen?

Mogelijkheden:

*Iedere laatste zondag van de maand is er tijdens de zangdienst de mogelijkheid om een offer te brengen. Contant- of via machtigingskaarten. Deze worden  op de stoelen gelegd en mag u vooraf invullen. Ook kunt u er één bij binnenkomst in de kerkzaal meenemen en invullen om deze tijdens de zangdienst naar voren te brengen. Er is tijdens andere zondagen een mogelijkheid om een gift of een ingevulde machtigingskaart in het offerkistje te deponeren.

* Vrije giften, zie hieronder

Bankgegevens:

NL22 ABNA 0823 3596 38, BIC: ABNANL2R
t.n.v. Evangeliegemeente De Blinkende Morgenster Arnemuiden m.v.v. het doel b.v. “gift ”

t.b.v. Diaconale doeleinden
zoals o.a. Sharing Hands Trust

NL64ABNA0596901712, BIC: ABNANLA2A
t.n.v. Evangeliegemeente De Blinkende Morgenster Arnemuiden

anbi

Wij hebben per 1 januari 2008 een ANBI-verklaring van de belastingdienst,
zodat alle giften voor u aftrekbaar van de belasting zijn.