Sharing Hands Trust India / Abba Child Care

Sharing Hands Trust

Hoe kennen we Sharing Hands Trust?
Een lid van onze gemeente volgde in 2000 een Bijbelschool in Folkestone, Engeland.
Ook Kingsly Lazarus uit Chennai (Madras) in Indiaanse staat Tamil Nadu studeerde daar.
Voordat hij naar India afreisde bezocht hij onze gemeente en zo is het contact ontstaan

Kingsly
Kingsly Lazarus (3 augustus 1979) is nu getrouwd met Anita, samen hebben ze 3 kinderen. >>lees meer
Kingsly is de zoon van John en Rachel Lazarus, de oprichters van de organisatie Sharing Hands Trust.
Kingsly werd uitgenodigd om naar Nederland te komen en onze gemeente te bezoeken. Meteen ontstond een goede band. In de jaren nadat Kingsly de Bijbel school voltooide werd hij bijna ieder jaar uitgenodigd om bijvoorbeeld op conferenties en in andere gemeenten te komen spreken. Zijn vliegticket werd dan meestal betaald door de gastgemeenten. Dankzij deze voor hem unieke mogelijkheid kunnen tegen relatief lage kosten de Europese sponsors van het werk in India op de hoogte worden gesteld en warm gehouden voor dit werk. Wij ervaren zijn bezoeken in Nederland als zeer zegenrijk en zien iedere keer weer uit naar zijn bezoeken.

Sponsoring
De sponsoring en de daarbij horende administratie van Sharing Hands Trust wordt ook voor diverse personen van andere gemeenten gecoördineerd door de Blinkende Morgenster. >>lees meer

Speciale doelen
Toen eind 2004 er geld nodig was voor de slachtoffers van de Tsunami kwam er heel veel binnen. Ook toen functioneerde de Blinkende Morgenster als tussenpersoon om talrijke giften over te maken. >>lees meer

Ondersteuningsmateriaal
Van de diverse projecten worden door Sharing Hands zijn CD’s en DVD uitgegeven. Deze geven een zeer goed beeld van hun werk. Ook verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven, die desgevraagd uit het Engels vertaald kunnen worden. Ook op hun website of via de sociale media “Facebook” kan er informatie opgevraagd worden.
Enkele feiten en cijfers
• Sharing Hands heeft vijf kindertehuizen, verspreid over verschillende provincies in India. Zo’n 460 kinderen ontvangen huisvesting, levensonderhoud en onderwijs. (gegevens 2010). Daarnaast worden er ca 60 weduwen ondersteund.
• Sponsoring op dit moment via de BMS ca. 62 kinderen, 4 missionarissen en hun gezinnen en 2 weduwen
• Iedere 2 maanden wordt er ca. € 3200,00 overgemaakt. Met de kerstdagen is de opbrengst van de collecte voor SHT.
• Sinds 2003 hebben we totaal € 132.000 geschonken.
• Sharing Hands is als liefdadigheidsorganisatie geregistreerd en erkend door de overheid van India en werkzaam sinds 1982
Hoe kunt u sponsor worden?
Voor slechts € 20,00 per maand kunt u al sponsors worden van Sharing Hands Trust. U helpt dan in het onderwijs en dagelijkse levensbehoeften van een jongen of een meisje. Via Sharing Hands Trust krijgt u den een foto met de naam en gegevens van het kind.
Adopteer een kind
Sponsor een kind via de Blinkende Morgenster
De kosten zijn € 20,00 per maand om in India een kind te verzorgen Hier ontvangt het kind een volledige verzorging van, zoals eten en drinken, een dak boven hun hoofd, ze kunnen naar school, krijgen kleding, en indien nodig medische zorg.
Denkt u er goed bij na dat u een kind voor een langere tijd “adopteert”, totdat hij of zij op eigen benen kan staan. Maar u kunt ook aangeven dat u als sponsor-ouder een kind voor minimaal één jaar gaat ondersteunen.
U krijgt nadat de gegevens in India verwerkt zijn een foto van het kind met wat achtergrond informatie.

U kunt corresponderen met het kind. Dit kan rechtstreeks naar India of via ons. Schrijft u in het Nederlands, dan willen wij dit voor u vertalen naar het Engels. Doet u dit maximaal 3x per jaar om geen jaloezie op de wekken met kinderen die minder of geen brieven ontvangen. Het versturen van cadeautjes wordt om dezelfde reden ontraden.
Sponsoring
Maar ook zijn de sponsors vrij om via de e-mail contact te houden met de organisatie in India. Daarnaast zijn er her en der door Europa nog meer sponsors maar daar is vanuit onze gemeente weinig contact mee. Iedere 2 maanden wordt er via een buitenlandse overboeking ca. € 1700 euro overgemaakt naar India.
De sponsoring omvat alle onderdelen van het zendingswerk en het zorgen voor weduwen en ouderloze kinderen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een kind te sponsoren voor 20 euro per maand of je kunt bijvoorbeeld voor ongeveer 90 euro een naaimachine kopen waarmee een weduwe zelf de kost kan verdienen. Voor het totale werk in India dat door Kingsly en zijn ouders gedaan wordt zijn de bovengenoemde drie gemeenten de belangrijkste sponsoren.
Speciale doelen
Eind 2009 had Sharing Hands een actie om voor de kerst dozen met eerste levensbehoeften te schenken aan de allerarmsten. Er werden ruim 350 “Hopeboxen” gevuld, gekocht met geld bijeengebracht door sponsors.
Voor de koop van een weeshuis in Orissa stelden diverse sponsors zich garant om de koop van het gebouw mede te financieren.
Enkele feiten en cijfers
* Sharing Hands biedt hoop en toekomst aan de levens van arme weeskinderen die langs de kant van de straat honger lijden en geen toekomst hebben.
* Sharing Hands biedt onderdak en troost aan arme weduwen die te lijden hebben van sociale discriminatie.
* Sharing Hands biedt ook hulp en onderdak aan slachtoffers van natuurrampen. (Aardbeving januari 2001 in het noordwesten van India en Tsunami 2003/2004)
* Sharing Hands staat aan het hoofd van verschillende opleidingscentra om sociale hulp en kennis te bieden aan de minst bedeelde kinderen van de maatschappij.
* Sharing Hands leidt zendelingen op en stuurt hen op pad om het evangelie te prediken en de onbereikte mensen te bereiken voor Christus.

Voor alle informatie kunt u contact opnemen met adriemens@zeelandnet.nl
Voor al uw giften rekening nummer 59 69 01 712 St. EG de Blinkende Morgenster met vermelding van het doel van de gift
Wij hebben per 1 januari 2008 een ANBI-verklaring van de belastingdienst, zodat alle giften voor u aftrekbaar van de belasting zijn.